• Athenaeum Intercontinental Hotel
  • Syngrou Avenue 89-93, Athens, 11745, Greece

 

H Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 9ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις 31 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Οι εναρκτήριες ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, καθώς και την Πρόεδρο του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.

 

 

 

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «ΤΑ ESG ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» συζητήθηκε το πως επηρεάζουν τα πρόσφατα κριτήρια ESG, όπως αυτά διαμορφώνονται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, την πρόσβαση των επιχειρήσεων και οργανισμών στη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ανέπτυξε τις σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων για την χρηματοδότηση των εταιρειών. Η Αθηνά Χατζηπέτρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, περιέγραψε τον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί η ΕΑΤ στη χρηματοδότηση των εταιρειών, το πως έχουν ήδη ενσωματωθεί τα ESG κριτήρια στο επιχειρηματικό μοντέλο σχετικά με τη χρηματοδότηση των εταιρειών αλλά και τα μελλοντικά σχέδια και δράσεις της ΕΑΤ σχετικά με το θέμα αυτό.

Ο Νίκος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέπτυξε κυρίως την σημασία και την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την παροχή μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ αλλά και τη σημασία και την προστιθέμενη αξία του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του ΧΑ. Ο Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments, ανέπτυξε την συνολικότερη εμπειρία και τα οφέλη από την έκδοση του πράσινου ομολόγου της Prodea Investments, το πως η εταιρεία έχει ενσωματώσει τα ESG κριτήρια και τα οφέλη που έχουν προκύψει στο γενικότερο επιχειρησιακό και στρατηγικό μοντέλο της εταιρείας αλλά και τις προβλέψεις του για τη συνολικότερη τάση της αγοράς για το θέμα αυτό.

Η εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων αξιολόγησης και πρακτικών, αναφορικά με την Εταιρική Διοίκηση και διαχείριση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, όχι μόνο με χρηματοοικονομικά κριτήρια βασισμένα στην οικονομική τους κατάσταση, αλλά και σε (ESG κριτήρια), δημιουργεί το πλαίσιο μίας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, εναρμονισμένη σε διεθνή κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και υπεύθυνης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Την πρώτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, ο Γιώργος Βλάχος, Corporate Governance Leadership Practitioner, Int Director, Board Engagement Services, Stanton Chase και ο Βασίλης Μονογυιός, Founder & CEO, AMiD Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα «Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Οι ομιλητές της ενότητας συζήτησαν για το πώς έχουν επιδράσει στην αποτελεσματική λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο τομέα του ESG, για τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας και της ανάδειξης υποψήφιων μελών Διοικητικών Συμβουλίων, για την αξιολόγηση της συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας, για τους τρόπους με τους οποίους οι βέλτιστες πρακτικές για την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στις εισηγμένες επιχειρήσεις και εάν η εκπροσώπηση ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια είναι σήμερα επαρκής.

Η Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέθεσε κάποια πρώτα στατιστικά και συμπεράσματα για τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων από την εφαρμογή του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, η Λήδα Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας, Μυτιληναίος Α.Ε., αναφέρθηκε συνοπτικά στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τρίπτυχο ESG και ο Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, τόνισε τη σημασία της πολιτικής εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αριστείδης Ξενόφος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Όμιλος Ελλάκτωρ, κατέγραψε απόψεις και έθεσε σχετικά ερωτήματα για την τρέχουσα λειτουργία των ΔΣ των εισηγμένων εταιριών και τις δυνατότητες βελτίωσής της.

Την δεύτερη ενότητα συντόνισαν τα Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, ο Ξενοφών Αυλωνίτης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Alpha Bank και η Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ελέγχου & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου FOURLIS.

Στην τρίτη ενότητα με θέμα «ΠΩΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» συζητήθηκαν οι ωφέλειες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τις εισηγμένες επιχειρήσεις σε όλες τις λειτουργίες τους (management, υποστηρικτές και ελεγκτικές υπηρεσίες). Ο Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ανέπτυξε τις καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο όμιλος και τις ωφέλειες από την επιτάχυνση λόγω του Ν.4706/2020. Ο Χάρης Συρούνης, Partner, Ηead of Financial Services, Audit, KPMG, ανέφερε τις περιοχές που φαίνεται ότι έχουν ωφελήσει τις εταιρείες αλλά και γενικότερα την υφιστάμενη κατάσταση και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω βελτίωση. Η Μαρίνα Μαυρομμάτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Printec, ανέπτυξε το πώς η εταιρεία, ως μη εισηγμένη και άρα χωρίς να υπόκειται στην σχετική Νομοθεσία, υιοθέτησε και ανέπτυξε οικειοθελώς διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης με ιδιαίτερη αναφορά στους λόγους που ώθησαν σε αυτό. Τέλος, ο Αργύρης Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νομικών Υποθέσεων του Ομίλου ΔΕΗ, έκανε μία γενικότερη αναφορά στην σημασία του πλαισίου αλλά και στην ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της «ουσίας πάνω από τον τύπο».

Tην τρίτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Γεώργιος Βενιέρης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Βασίλης Μονογυιός, Founder & CEO, AMiD Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services.

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ».

Ο Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε στον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στη βιώσιμη ανάπτυξη και επικεντρώθηκε στον νέο νόμο 4972/2022, ο οποίος αναθεώρησε και εκσυγχρόνισε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου. Μίλησε επίσης για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ΑΕ του Δημοσίου, καθώς και για τους δείκτες απόδοσης και τα κριτήρια ESG.

Στη συνέχεια, o Κωνσταντίνος Διαμαντούρος, Permanent Delegate of SEV, Hellenic Federation of Enterprises to BusinessEurope and the EU, αναφέρθηκε στις εξελίξεις της εταιρικής διακυβέρνησης σε Επίπεδο ΕΕ και ειδικότερα στην οδηγία CSRD που σηματοδοτεί αλλαγή στο πλαίσιο των εταιρικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων και στη διασφάλιση της ορθότητας των μη οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, αναφέρθηκε στον Κανονισμό Ταξινομίας που θέσπισε πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια μίλησε για την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων, καθώς και για τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υποχρεωτική εταιρική δέουσα επιμέλεια και την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της ΕΕ.

O Στάθης Ποταμίτης, Senior Partner, PotamitisVekris Law Firm, ανέλυσε την εταιρική διακυβέρνηση ως συνιστώσα ενός ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τον συνδυασμό της με την ευθύνη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Εν συνεχεία μίλησε για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από τις ελληνικές επιχειρήσεις και σχολίασε το θεσμικό πλαίσιο και την εποπτεία του από τις ελληνικές αρχές. Επίσης, αναφέρθηκε στην συμμόρφωση των εταιρειών στις ισχύουσες απαιτήσεις και έθεσε τους προβληματισμούς του για την ανάγκη καθοδήγησης τους από κέντρα καινοτομίας (thought and innovation hubs).

Ο Πέτρος Μαχάς, Ιδρυτής Εταίρος & Πρόεδρος, Machas & Partners Law Firm, αναφέρθηκε στα αξιώματα του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης 2.0 που ενισχύουν την υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, με βάση την SRD ΙΙ μίλησε για την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» με την οποία οι μέτοχοι προβαίνουν σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση ως προς το εάν δικαιολογείται η συμμόρφωση ή όχι, Τέλος, αναφέρθηκε στις πληροφορίες ESG που συνδέονται με την ικανότητα μίας επιχείρησης να δημιουργεί αξία και έκανε λόγο για τα ομοιόμορφα κριτήρια προσδιορισμού των ενδεδειγμένων βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) σε ό, τι αφορά στο σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης.

Την τέταρτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Αψούρης, Group General Counsel, Helleniq Energy Holdings και Ειρήνη Ποθητού, Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας.