Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η επιτροπή του Real Estate & Development διοργάνωσαν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;” στις 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00-17:00.

Στην εκδήλωση αυτή συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης ακινήτων με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, εξετάστηκαν οι λόγοι για την ύπαρξη κτιρίων εναρμονισμένα με το περιβάλλον, και παρουσιάστηκε το παρόν και το μέλλον των κτιρίων αυτών στην Ελλάδα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναλυθούν τα οφέλη δημιουργίας «πράσινων» κτιρίων, οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες από την προσθήκη τέτοιων πρακτικών, και να συζητηθούν τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα κτίριο για να θεωρείται βιώσιμο. Επιπλέον, παρουσιάσθηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και οι πιστοποιήσεις που χαρακτηρίζουν ένα κτίριο ως “πράσινο”.

 

ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ