• Hotel Grande Bretagne
  • 1 Vasileos Georgiou A, Syntagma, Athens, Greece

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, το 10ο επετειακό Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις 13 Ιουλίου 2023, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.


O κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο υποστηρίζει, προωθεί και υπερασπίζεται έμπρακτα, μέσα από τις δράσεις και πρωτοβουλίες του, τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματική και αναπτυξιακή λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και οι προτεραιότητες μεταβάλλονται σε σχέση με αυτές του παρελθόντος, χρειαζόμαστε το πλαίσιο εκείνο που θα διαμορφώνει τους στόχους ενός Οργανισμού καθώς και την συνεισφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.  Υπό αυτό το πρίσμα, το 10ο  Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα παρουσιάσει όλες τις νέες παραμέτρους που απαιτεί ένα σύγχρονο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνηση για την βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη μίας σύγχρονης επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, τόνισε ότι το Επιμελητήριο, έχει πλήρη επίγνωση της διασύνδεσης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης με την επιχειρηματική αριστεία. Αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνει και τις προϋποθέσεις, ώστε η επένδυση στην εταιρική διακυβέρνηση από τις εταιρείες, να δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με αποτελεσματικότητα παρέχοντας μεγαλύτερη αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του ο κ. Rytis Ambrazevicius, Πρόεδρος του European Confederation of Directors Associations, EcoDa. Στη συνέχεια, ο κ. Νικόλαος Κονταρούδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο κ. Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, αναφέρθηκαν στον ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης για την οικονομία της χώρας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Νομική Σύμβουλος, Εταιρική Γραμματέας & Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συζητώντας με τον κ. Βασίλη Καμινάρη, Partner και Head of Audit της KPMG, είχε την ευκαιρία να μοιραστεί την εμπειρία της από την εφαρμογή του Ν.4706/20 στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η κα Χατζηαρσενίου, αναφέρθηκε στον αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας της εφαρμογής του Ν.4706/20 στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της παράλληλης ύπαρξης τριών εταιρειών με αυτοτελή υποχρέωση εφαρμογής, την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Συμμετοχών, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, τρεις εταιρείες με τελείως διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετική λειτουργία και διαφορετική οργανωτική διάρθρωση. Πλέον αυτού, οι σημαντικότερες προκλήσεις αφορούσαν, κυρίως το μικρό διαθέσιμο χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη έκδοση σημαντικών  εγγράφων, όπως π.χ. ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή το πρόγραμμα ελέγχου της αξιολόγησης του ΣΕΕ της ΕΛΤΕ.

Ταυτόχρονα, η κα Χατζηαρσενίου αναγνώρισε τη σημαντική συνεισφορά της υλοποίησης του Ν.4706/20 στην αναβάθμιση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης στον Όμιλο, αναφέροντας ενδεικτικά τη διαδικασία επιλογής κατάλληλων μελών στο ΔΣ, την επιτάχυνση της ομογενοποίησης της εταιρικής κουλτούρας λόγω της εναρμόνισης των πρακτικών που ακολουθούσαν οι διάφορες εταιρείες του Ομίλου, τη δημιουργία κοινής αντίληψης για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες στον Όμιλο και την έναρξη της ομογενοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού κάθε εταιρείας του Ομίλου.

Στην ερώτηση σχετικά με την εμπειρία από την πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η κα Χατζηαρσενίου αναφέρθηκε στη δυσανάλογη σχέση μεταξύ ωρών που δαπανήθηκαν και του σκοπού που η εργασία αυτή εξυπηρετεί καθώς και στην ανάγκη να ερευνά ο αξιολογητής τα θέματα στην ουσία τους και όχι μόνο να προσπαθεί να καλύψει τον τύπο της νομοθεσίας.

Ερωτώμενη σχετικά με καλές πρακτικές που ακολούθησε ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κα Χατζηαρσενίου εισαγωγικά ανέφερε ότι, η εθελοντική συμμόρφωση με βέλτιστες πρακτικές δεν μπορεί παρά να είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μη ξεχνώντας όμως ότι πάντα, «το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου». Καλές πρακτικές αναφέρθηκαν ως, η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής (όπως προβλέπεται από το Ν.4548/2018) στην οποία εκχωρήθηκαν αρκετές αρμοδιότητες καθημερινής λειτουργίας του ΔΣ επιτρέποντάς του να αφοσιωθεί απερίσπαστα στο στρατηγικό και ηγετικό ρόλο του. Επίσης, η αναλυτική καταγραφή των απόψεων των μελών στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των επιτροπών του, η θεσμοθετημένη επικοινωνία των Επιτροπών Ελέγχου μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου στις οποίες είχε αυτοτελή εφαρμογή ο Ν.4706/20, η τεκμηρίωση της διαδικασίας επικοινωνίας των μελών ΔΣ κλπ.

Ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. της Helleniq Energy,  κατά τη συνέντευξή του στην κα Λήδα Κοντογιάννη,  Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικό Γραμματέα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, περιέγραψε πώς ο νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση συνέβαλε στη διαμόρφωση κι εφαρμογή του εταιρικού μετασχηματισμού της Helleniq Energy καθώς και τις ουσιώδεις αλλαγές που επέφερε στη διακυβέρνησή της.

Ο κ. Αϊβάζης επισήμανε ότι ο Όμιλος Helleniq Energy στην πορεία εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του και μετά την παρουσία νέου μετόχου, υιοθέτησε, καταρχήν, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ.  Η αναβάθμιση, που είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Κώδικα, έγινε περισσότερο ορατή με την ψήφιση του Ν.4706/20, όπου πλέον, μετά και την υιοθέτηση του νέου Κώδικα ακολούθησαν σημαντικές αλλαγές, με αποκορύφωμα την οργανωτική και επιχειρησιακή μεταμόρφωση του Ομίλου με το project Vision 2025 μετά το 2021.  Σε εφαρμογή αυτού του project, η εταιρική διακυβέρνηση του Ομίλου αναπτύχθηκε σε τέσσερεις πυλώνες – Διοικητικό Συμβούλιο, Χρηματοοικονομικά, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Κινδύνων- ενώ, η ανεξαρτησία του ΔΣ ενισχύθηκε σημαντικά με τον ορισμό Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου του ΔΣ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην αξιολόγησή του η οποία εφ’ εξής θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Έγινε δε ορατό, ότι η καλή διακυβέρνηση είναι συνυφασμένη με την αλλαγή νοοτροπίας.

Ο κ. Μάριος Μενεξιάδης,  Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Aegean,  σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Άρη Δημητριάδη,  Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ και Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, περιέγραψε πώς η εταιρεία ανέθεσε κατ’ αρχάς στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον συντονισμό για την εναρμόνιση με το νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Aegean τονίστηκε ότι υπόκειται σε πλήθος διεθνών νομοθεσιών, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τις θυγατρικές της. Η νομοθεσία ήρθε να επιβεβαιώσει και με την ματιά του Εσωτερικού Ελέγχου την συμμόρφωση με τις σχετικές πολιτικές. Υπήρξαν εισηγήσεις προς βελτίωση σε θέματα  εταιρικής διακυβέρνησης ως προς τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση. Ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα θέματα ισότητας, διαφορετικότητας, ίσων ευκαιριών, αλλά και ασφάλειας δεδομένων τονίστηκαν ακόμα περισσότερο.

Κλείνοντας, τονίστηκε η σημασία της αξιολόγησης του συστήματος ελέγχου που συντελέστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 και της ανάγκης να συνεχιστεί η προσπάθεια, αλλά με πιο συντονισμένο και λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο, ώστε να έχει ακόμα πιο μεγάλη συμβολή βελτίωσης στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Μονογυιός, Founder & CEO της ΑΜiD Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services και η κα Ελευθερία Σπυρίδωνος, Director, ESGRC І Governance, Risk & Compliance Services της Grant Thornton, συντόνισαν τη συζήτηση στην οποία μετείχαν οι: Χριστίνα Κολιάτση, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Γραμματέας Δ.Σ. Υπερταμείου,  Βένια Παπαθανασοπούλου, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Δ.Σ., Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Λάρρυ Σακελλαρίου, Γενικός Διευθυντής της Teoroche S.A. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών του ΔΕΔΔΗΕ.

Η συζήτηση εστίασε στις καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης από εταιρείες και οργανισμούς που δεν ανήκουν στην ομάδα των εισηγμένων εταιρειών και άρα δεν έχουν τις ίδιες εποπτικές υποχρεώσεις με αυτές.

Στον πρώτο κύκλο συζήτησης, οι τρείς συμμετέχοντες πληροφόρησαν το κοινό για το πώς αντιμετωπίζουν οι τρεις Οργανισμοί (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ), σε γενικές γραμμές, το θέμα της οργάνωσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν συγκεκριμένες καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι τρεις οργανισμοί. Αναφέρθηκαν πρακτικές όπως:

  • Η λειτουργία ξεχωριστού τμήματος Risk & Controls στη δεύτερη γραμμή, ως υποστηρικτική λειτουργία της Διοίκησης, με ιδιαίτερα επωφελή αποτελέσματα (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών)
  • Η λειτουργία συστημάτων στοχοθεσίας και μέτρησης απόδοσης (KPIs) και παρακολούθησης (follow up) των ανοικτών θεμάτων που έχουν επισημανθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΔΕΔΔΗΕ)
  • Η εισαγωγή κατάλληλης νομοθεσίας και η εγκατάσταση αποτελεσματικών δομών εποπτείας και παρακολούθησης τόσο σε επίπεδο μητρικής (Υπερταμείο) όσο και σε επίπεδο μητρικής και θυγατρικών εταιρειών

Επίσης αναφέρθηκε ο κρίσιμος ρόλος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων στον έλεγχο αλλά και στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στον επόμενο κύκλο συζήτησης το θέμα ήταν οι «δυνάμεις» που ωθούν τον κάθε οργανισμό στη διαρκή βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Αναφέρθηκαν οι ανάγκες πληροφόρησης και διαφάνειας από μετόχους, από υποψήφιους μετόχους (θεσμικούς επενδυτές κυρίως), από πελάτες, προμηθευτές και πιστωτικά ιδρύματα αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όλοι οι ανωτέρω «συμμέτοχοι» (stakeholders) αναζητούν συνεχείς βελτιώσεις σε θέματα Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το γενικότερο θέμα αν χρειάζεται πρόσθετη νομοθεσία και πρόσθετα εργαλεία καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης (όπως για παράδειγμα ο ήδη υπάρχων Ελληνικός Κώδικας ΕΔ για  μη εισηγμένες εταιρείες) προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες με τη μέθοδο προαιρετικής εφαρμογής από τις Εταιρείες. Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι ο χώρος των μη εισηγμένων εταιρειών αλλά και των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα είναι τόσο μεγάλος, ώστε να χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση για κάθε κατηγορία. Στο σημείο αυτό οι συντονιστές του πάνελ αναφέρθηκαν στις εξελίξεις που υπάρχουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα τα τελευταία έτη.

Κλείνοντας, συζητήθηκαν τα σημεία που τυχόν δυσκολεύουν ή και εμποδίζουν την εφαρμογή κάποιων καλών πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, με κύριο θέμα την ανάγκη αλλαγής της εταιρικής κουλτούρας. Ως βασικό συμπέρασμα τονίστηκε ότι η εταιρική κουλτούρα είναι ο βασικός μοχλός αλλαγής και διατήρησης χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τη συζήτηση συντόνισαν ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ALPHA BANK & Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και η κα Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου FOURLIS & Προέδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Οι ομιλητές της ενότητας, κα Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & Πρόεδρος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος ΕΛΤΕ, κα Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of ESGRC Services, Grant Thornton, κ. Χάρης Συρούνης, Partner, Audit, Head of Financial Services, KPMG στην Ελλάδα και κα Μαρίνα Λιακοπούλου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, ΕΥΔΑΠ & Γ. Γραμματέας ΔΣ Ελληνικού Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, συζήτησαν την εμπειρία και τα αποτελέσματα της πρώτης, υποχρεωτικής, ανεξάρτητης αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών και τι θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει στη δεύτερη αξιολόγηση. Επίσης, συζητήθηκαν πιθανές βελτιώσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης δύο χρόνια μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του.

Επιπλέον, η κα Νατάσα Στάμου, παρουσίασε ενδιαφέροντα στατιστικά από την πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και επεξήγησε πως το  Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης διαφοροποιείται από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ενώ ως βελτίωση στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης πρότεινε την υποχρεωτική πολιτική βιωσιμότητας για τις εισηγμένες εταιρείες. Ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα γίνουν στους φακέλους των αξιολογητών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και απάντησε σε ερώτηση του ακροατηρίου για τα κοινά στοιχεία που έχει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για τις εισηγμένες με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για τις μη εισηγμένες. Η κα Αθηνά Μουστάκη, τόνισε την ανάγκη στη δεύτερη αξιολόγηση να εμβαθύνουν οι αξιολογητές στο επίπεδο της εφαρμογής, ο κ. Χάρης Συρούνης, τόνισε την ανάγκη του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τυχόν βελτιώσεις και η κα Μαρίνα Λιακοπούλου, παρουσίασε την εμπειρία και τις προτάσεις από την πλευρά των εσωτερικών ελεγκτών.

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT AND ESG STRATEGY

Tη συζήτηση συντόνισαν τα Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Helleniq Energy και ο κ. Μιχάλης Τσιμπρής, Partner, Souriadakis Tsibris.

Στη συζήτηση μετείχαν οι:  Παναγιώτης Παπαδόδημας, Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης & Μετασχηματισμού, Attica Group, Μαρία Αλεξίου, Εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Δ.Σ. του CSR Europe, Γεώργιος Γαλάνης, Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Με παρουσίασή της μετείχε στην ενότητα η Gemma SanchezDanes, Acting Head of EFRAG Sustainability Reporting Secretariat, η οποία αναφέρθηκε στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις αναφορές βιωσιμότητας, όπως αυτό προδιαγράφεται από την Οδηγία CSRD και τις εκτελεστικές αυτής πράξεις που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο επεξεργασίας από τον EFRAG και την ΕΕ.

Στο ερώτημα για το αν οι νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και αναφορών δημιουργούν βάρος και αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις Ευρωπαϊκές εταιρείες, η κα. Sanchez απάντησε ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί περισσότερο ευκαιρία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απ’ ότι βάρος, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι αντίστοιχης κατεύθυνσης πρωτοβουλίες παρατηρούνται και πέρα από την Ευρώπη, διεθνώς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η κα Μαρία Αλεξίου ανέφερε ότι το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις αναφορές βιωσιμότητας αποτελεί πυξίδα για την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι Ελληνικές εταιρείες ήδη από το 2014, αλλά και την προοπτική αλλαγής κουλτούρας, καθώς η CSRD καταρρίπτει στεγανά εντός των εταιρειών και ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια και την ενιαία σκέψη, παράγοντας αξία για την εταιρεία και τους stakeholders. Ως προς τα κυριότερα ζητήματα – προκλήσεις για τις Ελληνικές εταιρείες, η κα. Αλεξίου ανέφερε ότι η Οδηγία διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας και, υπό αυτή την έννοια, κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναμετρηθεί με αυτό που είναι σήμερα και αυτό που μπορεί να γίνει αύριο.

Ο κ. Γεώργιος Γαλάνης ανέφερε ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αντιμετωπίζει τη CSRD ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Η νοοτροπία που υποστηρίζεται δεν είναι η μηχανιστική συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα, αλλά αυτά να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τον μετασχηματισμό των εταιρειών τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιοποικιλότητας και κοινωνικής ισότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ‘ανθεκτικότητα’ των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα επιβίωσης και προόδου τους στα νέα δεδομένα.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόδημας, κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος ανέφερε ότι η ATTICA, ως εισηγμένη αλλά ναυτιλιακή  εταιρεία, είναι εξοικειωμένη με την κανονιστική συμμόρφωση και τις υποχρεώσεις της μη χρηματοοικονομικής ενημέρωσης. Δεν αναμένει να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή για τις μεγάλες εταιρίες ως προς την στρατηγική τους αλλά προσαρμογή ορισμένων λειτουργιών τους. Αντιθέτως, αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτή την εξοικείωση και τις ανάλογες δομές.

Ως προς τις συγκεκριμένες ενέργειες που υλοποιεί η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της προετοιμασία της για τη CSRD, ο κ. Γαλάνης ανέφερε την προσεκτική μελέτη των προτύπων και τη διενέργεια μελέτης αποκλίσεων. Εκτιμά ότι πολλά από τα απαιτούμενα βήματα έχουν ήδη γίνει, αλλά υπάρχουν ακόμη ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ενώ σημαντική είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας.

Ο κ. Παπαδόδημας, ως προς τα διαφαινόμενα οφέλη για τις εταιρείες από την εφαρμογή της CSRD, ανέφερε ότι φαίνεται από τα αποτελέσματα των εταιρειών ότι, αυτές που αναπτύσσουν κουλτούρα διαφάνειας και accountability, που μετρούν τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους στα ενδιαφερόμενα μέρη, εμφανίζουν αφενός βελτίωση των μεγεθών τους και ενίσχυση της εμπιστοσύνης από τους επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Τέλος, η κα Αλεξίου κρίνοντας την κατάσταση των ελληνικών εταιρειών σε σχέση με τους τρείς πυλώνες του ESG, ανέφερε ότι το περιβαλλοντικό κομμάτι ως περισσότερο μετρήσιμο είναι ίσως σε καλύτερο δρόμο, ενώ τα θέματα της κοινωνικής επιδραστικότητας και της διακυβέρνησης, έχοντας έντονο ποιοτικό χαρακτήρα απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους.

[Ως γενικό συμπέρασμα θα πρέπει να κρατήσει κανείς τη θετική διάσταση της ικανοποιητικής πορείας προσαρμογής των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά την ίδια στιγμή την πρόκληση να ενσωματωθεί η – ουσιαστική και πολυεπίπεδη – προσπάθεια θετικής επίδρασης στον κόσμο μας με την κουλτούρα της κάθε εταιρείας].

 

More Information

Please contact Daphne Constantinidou, Tel. 210 6993559, ext. 17, e-mail: d.constantinidou@amcham.gr