• AmChamGR Digital Talks & Events

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, η ψηφιακή συζήτηση με θέμα: «Μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για ένα προηγμένο ρόλο στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο του κράτους» που πραγματοποίησε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των ψηφιακών εκδηλώσεων AmChamGR Digital Talks & Events, όπου μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο οι συμμετέχοντες εστίασαν στην αξία του αγροδιατροφικού τομέα και στις ανάγκες του κλάδου για την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής διαφοροποίησης της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στα αγροτικά προϊόντα, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, προσανατολισμένο στις σύγχρονες αγροδιατροφικές ανάγκες που θα αξιοποιεί τη γνώση και την τεχνολογία με σεβασμό στην παράδοση και το περιβάλλον. Ανέφερε επίσης ότι είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση των παραγωγών, των μεταποιητικών και των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων.

Την εισήγηση και τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Κατσαρός, Μέλος της Επιτροπής Αγροτεχνολογίας του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ε. Κατσαρός A.E.B.E., που ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος με έμφαση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη στρατηγική της Ε.Ε. «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork). Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη διασύνδεση των επιμέρους βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών στο G-cloud και η δημιουργία της πλατφόρμας greekfarms.gov.gr αποτελούν εξαιρετικά θετικές εξελίξεις.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και στις λύσεις που δόθηκαν εν μέσω πανδημίας οι οποίες και κατάφεραν να διατηρήσουν ακέραια την αγροδιατροφική αλυσίδα. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταφορά τροφίμων και στη μετακίνηση αλλοδαπών εργατών γης αλλά και στην απόπειρα χειραγώγησης τιμών από ορισμένες χώρες μέσω περιορισμών στις εξαγωγές. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός επισήμανε ότι για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας θα υπάρξουν σημαντικές ενισχύσεις, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάδειξης και ενίσχυσης του κλάδου της μεταποίησης τροφίμων καθώς ενέχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Ο κ. Νικόλαος Καραγιώργος, Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αφοί Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε., τόνισε την ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής με αύξηση του μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ανάπτυξης κατάλληλων κρατικών υποδομών, με έμφαση στις αρδεύσεις, επενδύσεων και άρσης των διάφορων αντικινήτρων αλλά και μείωσης της έμμεσης φορολογίας ιδιαίτερα στην ενέργεια. Σχολίασε επίσης τις έντονες διακυμάνσεις προϊόντων που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές, όπως το βαμβάκι, αν και το σχετικό ρίσκο μπορεί να μετριασθεί μέσω κατάλληλης διαχείρισης, διασποράς πωλήσεων και χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης A.Β.Ε.E., ανέδειξε τα οφέλη της συμβολαιακής γεωργίας και εκτίμησε ότι θα υπάρξει σημαντική άνοδος της βιολογικής καλλιέργειας όπου και απαιτείται η δημιουργία σχετικών ζωνών. Πρότεινε τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κλάδου μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, εκπαίδευση, καινοτομία και μηχανολογικό εξοπλισμό και ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, όπως οι ελληνοποιήσεις και κάποιες καλλιεργητικές πρακτικές που βλάπτουν την ασφάλεια των τροφίμων και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τέλος τόνισε την ανάγκη εναρμόνισης πρακτικών με άλλες της Ευρώπης, όπως π.χ. στο θέμα της φυτοπροστασίας, όπου η απλούστευση των διαδικασιών κρίνεται επιβεβλημένη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

Ο κ. Ιωάννης Μπέλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μπέλας Φιλώτας & Υιός A.E. αναφέρθηκε στα Π.Ο.Π. προϊόντα και την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς. Θεωρεί ότι η αυστηροποίηση των ποινών για τις ελληνοποιήσεις, θα μειώσει αισθητά τις νοθείες που πραγματοποιούνται ανεξέλεγκτα έως τώρα.  Επιπλέον έκρινε επιβεβλημένες ενέργειες κατοχύρωσης της φέτας Π.Ο.Π. σε τρίτες χώρες, την εναρμόνιση του κώδικα για τα μη Π.Ο.Π. προϊόντα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. και την εξαγγελία νέων επενδυτικών προγραμμάτων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κράββας, ορυζοκαλλιεργητής, κατέθεσε τη δική του εμπειρία ορθολογικής διαχείρισης πόρων και τα σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επέφερε. Όμως πρόσθεσε ότι τα σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα ακριβείας είναι σχεδιασμένα για μεγάλους κλήρους, κάτι που παραμένει ζητούμενο στη χώρα μας. Επιπλέον έθιξε το θέμα της διαδικασίας διαδοχής αγροτικών επιχειρήσεων και τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής μετεξέλιξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε πραγματικά αγροτικές επιχειρήσεις. Τέλος, τόνισε την ανάγκη ορθολογικής και αποτελεσματικότερης διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

More Information

Fani Zourou, Tel. 2310 286453, f.zourou@amcham.gr