Page 6 - Quality Internship Guide
P. 6

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
                                       Διοικητής ΟΑΕΔ

      Βασικός στόχος του ΟΑΕΔ είναι η καλύτερη  Η πρωτοβουλία του Ελληνο-Aμερικανικού
      αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού  Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι εξαιρετικά
      δυναμικού με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,  σημαντική, καθώς θέτει ένα αναγκαίο συνολικό
      μέσω της προσαρμογής στις τεχνολογικές,  πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση
      θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που  στην Ελλάδα.
      δημιουργούν ζήτηση για νέα προσόντα,
      ιδιαίτερα για δεξιότητες που απαιτούνται στο  Η εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών
      πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
                            αναβαθμίζει την ποιότητα της επαγγελματικής
      Δυστυχώς, η Ελλάδα υστερεί σε αυτόν τον τομέα,  κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνεται στις
      όπως καταγράφεται σε ευρωπαϊκούς δείκτες  ανάγκες των νέων, των επιχειρήσεων, της
      ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και αντιστοίχισης  ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
      δεξιοτήτων. Για αυτό και ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει
      και προωθεί τη συστηματική αναβάθμιση του  Ο ΟΑΕΔ χαιρετίζει και στηρίζει την εξαιρετική
      μοντέλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω  πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, που θα
      της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης (continuous  συνδράμει καίρια στην κοινή μας προσπάθεια
      improvement), με βάση στοιχεία (data-driven)  για μια πιο ποιοτική και πιο αποτελεσματική
      για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
      (performance-based), θέτοντας ως σημαντική
      προτεραιότητα τη μέγιστη αποτελεσματικότητα
      των προγραμμάτων σπουδών και κατ’ επέκταση
      της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των
      ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.                                                       p. 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11