Page 5 - Quality Internship Guide
P. 5

Ο  Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Σήμερα,  ο  ΟΑΕΔ  προσφέρει  ποιοτική
               Δυναμικού είναι ο δημόσιος φορέας που  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε
               εφαρμόζει με επιτυχία από το 1952 το σύστημα  32 τεχνικές ειδικότητες υψηλής ζήτησης σε
               της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό  50 Επαγγελματικές Σχόλες (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
               δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης  και 41 ειδικότητες αιχμής σε 30 Ινστιτούτα
               στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε όλη τη
               εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στο  χώρα.
               σχολείο με την πρακτική άσκηση (on-the-job-
               training) σε επιχειρήσεις.         Τόσο η Μαθητεία στις ΕΠΑΣ όσο και η Πρακτική
                                    Άσκηση στα ΙΕΚ δίνουν την ευκαιρία στους
               Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος  μαθητευόμενους να εφαρμόσουν τις θεωρητικές
               τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και  τους γνώσεις σε πραγματικό περιβάλλον
               πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία για την άμεση  εργασίας και να αποκτήσουν όχι μόνο τις
               ένταξή του στην αγορά εργασίας.      απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες,
                                    αλλά και τις «ήπιες» δεξιότητες (soft skills), όπως
               Ως ο κεντρικός κρατικός επιχειρησιακός  η ικανότητα επικοινωνίας, η αυτοπεποίθηση, η
               βραχίονας για την καταπολέμηση της ανεργίας,  αυτογνωσία και η συνεργατικότητα.
               ο Οργανισμός παρακολουθεί συστηματικά
               τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στην  Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις έχουν
               Επαγγελματική Εκπαίδευση και δίνει ιδιαίτερη  πολλαπλά οφέλη με την πρόσληψη των
               σημασία στην πιο αποτελεσματική διασύνδεση  αποφοίτων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
               των προγραμμάτων σπουδών μας με τις  πρακτικής τους άσκησης. Το σημαντικότερο
               διαρκώς  μεταβαλλόμενες  ανάγκες  της  από αυτά είναι ότι αποκτούν το ανθρώπινο
               οικονομίας.                δυναμικό που ταιριάζει στην επιχείρηση, που
                                    έχει εκπαιδευτεί για να καλύπτει τις ανάγκες
                                    της και μπορεί να προσφέρει στην αύξηση της
                                    παραγωγικότητάς της.     p. 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10